Banner - Onze diensten

 
 

Floris Kösters - Bezuinigen en verkwisten.

Floris Kösters - Bezuinigen en verkwisten.

Bijna alle dienstverleners en toeleveranciers die al jaren voor woningcorporaties werken, kennen ze wel......de bekende potjes.
Projecten, die financieel niet- maar sociaal wel rendabel waren, werden gefinancierd uit aparte potjes of door middel van overheidssubsidies. Eén van deze potjes was bijvoorbeeld voor leefbaarheid. Een onderdeel wat op de lange duur belangrijk is voor het te behalen financieel rendement op woningen. Immers, de sociale problematiek in een wijk zal de waarde- en de verhuurbaarheid van de woningen mede bepalen.

Het is op de korte termijn logisch dat deze potjes niet meer bijgevuld worden. Sommige woningcorporaties hebben zelfs noodgedwongen geld uit deze potjes moeten halen om liquiditeitsproblemen te voorkomen. De primaire behoefte moet eerst gefinancierd worden, maar hoe gaan we dan met die lange termijn investeringen om? Bezuinigen we die dan maar even weg? Echter, de vraag is of bezuinigingen op deze projecten hiervoor wel echt nodig zijn.............misschien kunnen er andere beslissingen genomen worden waardoor het financieel rendement uit de exploitatie geoptimaliseerd wordt?

Kort door de bocht hebben sommige woningcorporaties geen geld meer voor ondermeer sociale doelstellingen. Tegelijkertijd ervaar ik dat incassoprocedures niet efficiënt zijn en/of dat een buitensporige leegstand al vanuit het beleid geaccepteerd is. De vraag of die vermeende financiële problemen bij sommige woningcorporaties reëel zijn, is niet gek. Als er in een jaarverslag gepubliceerd wordt dat er nog hele grote bedragen als niet vorderbaar afgeboekt worden.

Ook op het gebied van leegstand hebben wij de proef op de som genomen. Meerdere "noodlijdende woningcorporaties" bleken een leegstand van 20 dagen na een mutatie acceptabel te vinden. Hoe groot zijn de financiële problemen dan echt vraag ik mij dan af? Als we eerlijk zijn, weten we allemaal dat een commerciële belegger een dergelijke leegstand nooit acceptabel zou vinden. Dus hier is wat te verdienen zonder dat het woongenot van de huurder in het geding komt. "Sterker nog....er blijft meer over voor de leefbaarheid waardoor de huurder er eerder voordeel bij zal hebben.

Dat woningcorporaties bij het doen van investeringen meer een financieel rendement laten meewegen is een verstandige beslissing. Opmerkelijk is hierin wel dat sommige woningcorporaties zich niet lijken te realiseren dat huurderving ook een grote uitgave is. De bedragen die voortvloeien uit afgeboekte vorderingen en leegstand zijn in veel gevallen nog steeds schokkend te noemen. De jaarverslagen liegen er tenslotte niet om.

Rendement- en prestatieverbeteringen zijn mijns inziens met de juiste aandacht en creativiteit helemaal niet lastig te behalen. Het zit hem met name in de bereidheid tot anders denken en doen.

Potjes.. Door de één met de ander te vullen blijft er altijd een leeg potje over. Bijvullen of efficiënter gebruiken is dan handiger, want we hebben het nog niet eens gehad over de kosten die voortvloeien uit het bezuinigen op leefbaarheid. Tijdens een studiereis naar Liverpool hebben we wijken bezocht waar de gevolgen van leegstand een diep spoor hebben getrokken. Meer hierover volgt later.....

 

 
 

Eerdere blogs

 
 
 

Inloggen medewerkersAlle velden zijn verplicht.Nieuw wachtwoord aanvragen